Fabriken OÜ Liisbet Betoon Jõhvi tillverkar olika betongprodukter sedan år 2006. Företaget har specialiserat sig på tillverkning av projektbaserade och arbetsintensiva komponenter. För byggmarknaden tillverkar vi huvudsakligen fundamentdetaljer, socklar, stolpar, balkar, bindbjälkar osv. För infrastrukturföretag tillverkas olika fundament för transformatorstationer och nätverkskommunikationsenheter, vägblockeringar, brunnar osv.

Det har utfärdats EU-certifikat för tillverkningskontroll som bekräftar att tillverkningen av färdiga betongprodukter, stångelement, trappor, väggelement, grundpålar och fundamentelement av specialtyp överensstämmer med standarder.

Våra betongprodukter har hittat sina användningsområden på stadions i Stockholm och i Estland, i våningshus i Finland, Sverige och Estland, på järnvägsgränsstationen Koidula, i estniska elkraftverk, vid byggande av vindkraftverk, transformatorstationer, solkraftverk, strålningskontrollanordningar, i livsmedelsförädlingsföretag, i underjordiska förbindelser och vid byggande av hundratals andra byggobjekt.

Alla gamla och nya kunder är alltid välkomna!