Huvudprodukter

karkassi-jaseinaelemendid
Byggnadsställnings- och väggelement

Vi tillverkar vi upp till 1,7 m höga, 10 m långa och 10 t tunga element. Som produktionens huvudelement gäller balkonger, stolpar, balkar, ett- eller trelagers sockelelement, fundament och bindbjälkar.

 

spetsiaalvundamendid
Specialfundament

Vi tillverkar fundament i specialformer för modul- och överföringsnätens transformatorstationer.

 

 

spetsiaalvundamendid
Trappor

Vi tillverkar olika trappor: raka trappor och trappor med avsatser på bägge sidorna, spiraltrappor och trappor täckta med terrazzo-plattor.

 

muud-tooted
Övriga produkter

Kantstenar till kyl- och frysanläggningar, gesimser, stödmurar för bulkmaterial, reklamställningar, brunnar, kannor, fundament för anordningar osv.