Fabrikken til OÜ Liisbet Betoon i Jõhvi har produsert ulike betongprodukter siden 2006. Selskapet har spesialisert seg på prosjektbasert produksjon og produksjon av mer kompliserte og arbeidsintensive detaljer. Vi produserer hovedsakelig trappeelementer og balkongplater, men også grunnmurselementer, sokler, søyler, losholter osv. For infrastrukturselskap produserer vi ulike grunnmurer for understasjoner og nettutstyr, veisperrer, brønner osv.

Selskapet har fått utstedt sertifikater som bekrefter at produksjonen er i samsvar med standarder for betongprodukter, stangelementer, trapper, veggelementer, grunnmurspæler og grunnmurselementer av ulik type i Den europeiske union.

Du finner våre betongprodukter på stadioner i Stockholm og i Estland, i leilighetsbygg i Finland, Sverige og Estland, i Koidula grensestasjon for jernbane, kraftverk i Estland, i utstyr for vindmøller, understasjoner, solstasjoner, strålekontroll, i selskap som driver med matbearbeiding, for underjordiske linjer og ved bygging av hundrevis av andre byggeprosjekter.

Alle gamle og nye kunder er alltid velkomne!